Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (2 Ιουνίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF