Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (18-24 Απριλ. 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF