Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (28 Μαρτ.-3 Απριλ. 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF