Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (21-27 Μαρτ. 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF