Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (31 Μαρτίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF