Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αγορανομικόν δελτίον (3 Μαρτίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF