Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υγιεινή κατάστασις της πόλεως Αθηνών (14-20 Φεβ. 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF