Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (3 Φεβρουαρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF