Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Διατίμ. χαρτοσ. τάξεως επί εμπορ. εγγράφων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF