Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (5 Ιανουαρίου 1877) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF