Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (30 Δεκεμβρίου 1876) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF