Χορηγοί Περιοδικού

Χορηγοί

Η ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση του περιοδικού υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς δράσης εμπλουτισμού της ψηφιακής συλλογής "Πλειάς" από την ΒΚΠ.

Πηγές Υποστήριξης

Η ΒΚΠ ευχαριστεί θερμά τη Βιβλιοθήκη της Βουλής για την ευγενική παραχώρηση του ψηφιοποιημένου υλικού προκειμένου να ενταχτεί στην ψηφιακή συλλογή «Πλειάς». Ευχαριστεί επίσης το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) για την προθυμία του να μας παραχωρήσει τα τεύχη που απουσίαζαν από την συλλογή της Βιβλιοθήκης της Βουλής προκειμένου’  να ψηφιοποιηθούν και να δημιουργηθεί μία συλλογή ολοκληρωμένη και τον κύριο Νίκο Σαραντάκο για την αποστολή σελίδων από το αρχείο του. Κάποιες σελίδες προέρχονται από επιτόπια φωτογράφηση στο Ε.Λ.Ι.Α., δυστυχώς χαμηλής ποιότητας, αλλά σκοπός μας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληροφόρηση στους χρήστες, καλύπτοντας με όποιο τρόπο τα κενά σε περιεχόμενο.

’