Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Στρατηγόπουλος Ι. Γ. (μτφρ.),