Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Στρατηγόπουλος Ιδομ. (μτφρ.),