Τεύχος 18 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο τόμου]
PDF
[σελ. 182]
[Ανακοίνωση: έκδοσις επί εκλεκτού χάρτου]
PDF
σελ. 183
[Εικόνα - Ο ιατρός Κωχ]
PDF
σελ. 183
[Περιεχόμενα τεύχους]
PDF
σελ. 184
Η φιλολογική κίνησις παρ’ ημίν: έν αθηναϊκόν μυθιστόρημα
Μιχαήλ Μητσάκης
PDF
σελ. 184-185
Το Μπάϊροτ (εκ του ημερολογίου μου)
Δ. Ε. Ηλιόπουλος
PDF
σελ. 186
Φυγή
Κάτουλος Μανδές, Μ* (μτφρ.)
PDF
σελ, 186-187
Η Φρεαττύς: θεριναί αναμνήσεις
Θεοδ. Βελλιανίτης
PDF
σελ. 187-190
[Εικόνα - Ο στρατιωτικός ιατρός Πφούλ, γαμβρός του Κοχ]
PDF
σελ. 188
[Εικόνα - Ο μέγας δουξ]
PDF
σελ. 188
[Εικόνα - Οι νεοσσοί, αντίγραφον της εικόνος του Blume - Siebert]
PDF
σελ. 189
Νουμάς Ρουμεστάν
Αλφόνσος Δωδέ, Πρασσάς Κ. Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 191-192
Το ποτάμι του Χάρου
Δ. Ι. Μαγγράρης
PDF
σελ. 192
Εικόνες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193
Ο τραγουδιστής
Δημήτριος Π. Ταγκόπουλος
PDF
σελ. 193
Διάφορα περίεργα: μελισών εντός επιστολοκιβωτίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193
Δημοσιεύματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193
Ευτράπελα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193
Στιγμαί τέρψεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193
Γράμματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193
[Ανακοίνωση]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193
[Διαφήμιση - Αττικόν Μουσείον]
PDF
σελ. 194