Τεύχος 8 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Περιεχόμενα τεύχους]
PDF
σελ. 69
[Ανακοινώσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 69
[Εικόνα - Ο αυτοκράτωρ Γουλιέλμος Β΄ , εν Ρωσσία]
PDF
σελ. 69
Η φιλολογική κίνησις παρ’ ημίν: Γεράσιμος Μαρκοράς
Μιχαήλ Μητσάκης
PDF
σελ. 70-72
Όλα τ’ αγάπαγα
Θεόδ. Βελλιανίτης
PDF
σελ. 72
Ισπανικόν επεισόδιον
Catulle Mendés, Μ* (μτφρ.)
PDF
σελ. 72-77
[Εικόνα - Τα τελευταία φυσίγγια, σκηνή του γαλλογερμανικού πολέμου: υπεράσπισις οικίας περικυκλωμένης παρά του εχθρού. Καλλιτεχνική έκθεσις των Παρισίων, εικών του A. de Neuville]
PDF
σελ. 73-74
Δεκαήμερον: ιστορικαί συγκρίσεις - μουσεία περιοδικά και μη - φιλικόν μνημόσυνον - εις οδηγός
Καιροσκόπος
PDF
σελ, 77
Ο πρώτος έρως
Ιβάν Τουργένεφ, Φέρμπος Π. Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 78-79
Ανέκδοτα ασιατικά νομίσματα
Χρ. Παπαδόπουλος
PDF
σελ. 79
Ιδέαι και εντυπώσεις
Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Πρίγκηψ Κροπότκιν, Ζολά
PDF
σελ. 79
Εικόνες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80
Δημοσιεύματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80
Ευτράπελα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80
Συμβουλή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80
Στιγμαί τέρψεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80
Γράμματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80