Τεύχος 5 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Παύλος Καλλιγάς, ο νέος διοικητής της Εθνικής Τραπέζης, σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας Ρωμαϊδών]
PDF
σελ. 33
[Ανακοίνωση]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 33
[Περιεχόμενα τεύχους]
PDF
σελ. 34
Εικόνες και σκηναί: η θλίψις του Χαρμάρου
Μιχαήλ Μητσάκης
PDF
σελ. 34
Ποίησις: εις το λεύκωμα Ασπασίας Μαντζαβίνου
Α. Παράσχος
PDF
σελ. 34
Ο πρώτος έρως
Ιβάν Τουργένιεφ, Φέρμπος Π. Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 35-37
Δεκαήμερον: προοίμιον εξ εφόδου - το μέγα αθηναϊκόν γεγονός - σύντομος νερολογία, κατά το νεκρολογία - άστρον λαμπρόν, έλα μ’ εμέ- μία σκέψις κάθε τόσον
Καιροσκόπος
PDF
σελ. 37-40
[Εικόνα - Ιωάννης Γ. Ιωάννου, ιατρός, αποθανών τη 21 Ιουνίου, ξυλογρ. Ν. Οικονομόπουλου εκ φωτογραφίας Κ. Μωραιτου]
PDF
σελ. 38
[Εικόνα - Ο τουφεκισμός του Πανίτσα]
PDF
σελ. 38
[Εικόνα - Καλλιόπη Σαγιά, η λαβούσα το Ράλλειον βραβείον εν τω Αρσακείω,σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας αδελφών Κάντα]
PDF
σελ. 38
[Εικόνα - Δημόσια έργα εν Ελλάδι, αποξήρανσις Κωπαιδος: η λίμνη Υλίκη, σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας ημετέρου ανταποκριτού]
PDF
σελ. 39
[Εικόνα - Δημόσια έργα εν Ελλάδι, αποξήρανσις Κωπαιδος: εγκαίνια Κωπαιδος υπό της νέας αγγλικής εταιρείας, σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας ημετέρου ανταποκριτού]
PDF
σελ. 39
Αλιευτικά ενθυμήματα
Θ. Βελλιανίτης
PDF
σελ. 40
Αφιλοκέρδεια (Διήγημα)
Ernest d’ Hery, Φ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 41-42
Παίγνια της τέχνης: αυτόματα
Φ.
PDF
σελ. 42-43
Εικόνες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 43
Ύψη των Αθηνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 44
Νεώτερα επιστημονικά και καλλιτεχνικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 44
Ευτράπελα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 44
Συμβουλή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 44
Στιγμαί τέρψεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 44
Γράμματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 44