Τεύχος 17 (Έτος Δ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Φωλέα πελαργών]
PDF
σελ. 139
Ζωικός μαγνητισμός-υπνωτισμός: περίεργα φαινόμενα της υποβολής κ.λ.π.
Ν. Καλλικούνης
PDF
σελ. 140-143
Το κόσμημα
Guy de Maupassant, Ν.Μ.Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 143-147
[Εικόνα - Ο σεβασμιώτατος Ζαφφίνος, ο νέος αρχιεπίσκοπος των ενταύθα Καθολικών]
PDF
σελ. 144
[Εικόνα - Νικόλαος Α. Μαυροκορδάτος]
PDF
σελ. 144
[Εικόνα - Ο αρχίατρος Β. Ορσταίν]
PDF
σελ. 144
[Εικόνα - Ο θάνατος του Σαρπηδόνος, εκ της Ιλιάδος του Ομήρου, αντίγραφον της εικόνος του Λεβύ]
PDF
σελ. 145
Τινά περί παραδόξων αντιπαθειών
Γ. Ασπ...
PDF
σελ. 147
[Άτιτλο]
Κα δε Μοτεβίλ
PDF
σελ. 147
Εις το Θεό
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 148