Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η ηθοποιός Sandré - Paccard, εν τη β΄ πράξει του κωμειδυλλίου “Βοκκάκιος”] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF