Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το μερίδιον των πτωχών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF