Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η ειρωνεία της μοίρας, αντίγραφον της εικόνος του Dupuis] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF