Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Γεώργιος Μπιζέ, ο μουσουργός της Κάρμεν επί τη ανεγέρσει του ανδριάντος του εν Γαλλία] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF