Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ναβαρύνον 1827, το εις μνήμην των πεσόντων Γάλλων ανεγερθέν μαυσωλείον] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF