Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Αγγελικούλα, εικών Ευγ. Ρίττερ] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF