Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Το έαρ (καλαί τέχναι)] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF