Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - (καλαί τέχναι) Μια έκπληξις] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF