Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η εβδομάς των Παθών: ο Ιησούς εις τον τάφον] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF