Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η εβδομάς των Παθών. Το φίλημα του Ιούδα] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF