Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ποιμήν παίζων τον αυλόν, νεώτατον έργον Π. Λεμπέση] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF