Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ο Νικηταράς φέρων επί των ώμων Αλβανόν τραυματίαν, γλυπτικόν έργον Α. Φυτάλη, εσχεδίασεν και εχάραξε Ι. Πλάτης] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF