Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Γεώργιος Α΄, βασιλεύς των Ελλήνων, γλυπτικόν έργον Γεωργίου Βρούτου, εκ φωτογραφίας Γ. Μωραιτου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF