Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η δόκιμος, αντίγραφον της εικόνος του ζωγράφου G. Gormedius] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF