Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το εγκαταλελειμμένο και η θεία πρόνοια Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF