Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Φραγκίσκος Ιωσήφ Α΄ , αυτοκράτωρ της Αυστροουγγαρίας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF