Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η Μαγδαληνή μετανοούσα] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF