Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Το έαρ, αντίγραφον της εικόνος του Ολλανδού ζωγράφου A. Vau-Muvden] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF