Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η εν Μόσχα έκθεσις Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF