Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Μετά τον θερισμόν, αντίγραφον της εικόνος του Βάδιτς] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF