Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Αββάς Χελμή πασσάς, ο νέος Χεδίβης της Αιγύπτου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF