Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ζωικός μαγνητισμός, υπνωτισμός, πνευματισμός: επί τη παρουσία σφαίρας ερυθράς ή κυανής] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF