Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Το εν Αθήναις Βουλευτήριον, εκ φωτογραφίας Κ. Δημητρίου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF