Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ελληνική καλλιτεχνία: η άμπελος, έργον Ε. Προσαλέντη] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF