Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαλαωρίτης, Π.

 • Τεύχος 224 (Έτος Ε΄) - Περιεχόμενα
  Εταιρεία του απ’ Αθηνών εις Πειραία σιδηροδρόμου: γενικός ισολογισμός, έτος δέκατον από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1889
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 249 (Έτος Ε΄) - Περιεχόμενα
  Εταιρεία του απ’ Αθηνών εις Πειραία σιδηροδρόμου: γενικός ισολογισμός, έτος ένδέκατον από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1890
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 198 (Έτος Δ΄) - Περιεχόμενα
  Εταιρεία του απ’ Αθηνών εις Πειραία σιδηροδρόμου: γενικός ισολογισμός, έτος δέκατον από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1888
  Λεπτομέρειες  PDF