Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκίκας, Θ. Ν.

 • Τεύχος 95 (Έτος Β΄) - Περιεχόμενα
  Εταιρεία του απ’ Αθηνών εις Πειραιά σιδηροδρόμου: γενικός ισολογισμός. Έτος όγδοον από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1887
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 121 (Έτος Γ΄) - Περιεχόμενα
  Εταιρία του απ’ Αθηνών εις Πειραιά σιδηροδρόμου: γενικός ισολογισμός έτος όγδοον από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1887
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 146 (Έτος Γ΄) - Περιεχόμενα
  Εταιρεία του απ’ Αθηνών εις Πειραία σιδηροδρόμου: γενικός ισολογισμός, έτος έννατον από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1888
  Λεπτομέρειες  PDF