Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τελώνης,

  • Τεύχος 206 (Έτος Δ΄) - Περιεχόμενα
    Διαμαρτύρησις Αμοιραδάκη και Τελώνη δημίων, κατοίκων του φρουρίου Μπούρτζι κατά Αντωνίου Μομφεράτου δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών: ενώπιον του Υπουργού της Δικαιοσύνης
    Λεπτομέρειες  PDF