Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Υποδοχή των ξένων κατά τους γάμους του διαδόχου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF