Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επιγράμματα: εις τους αποστάτας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF