Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα — Δραστήρια μέτρα προς κατάσβεσιν των καιόμενων δασών] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF