Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα — Τα πρωτεύοντα πρόσωπα του ιπποδρομίου Στέκελ] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF