Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα — Εκλογικόν ιπποδρόμιον] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF